22/9/2019 09:03:44
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Chủ đề: [Tự Truyện] Chuyện đời của 1 thằng học Developer
hocj2me (Member) [Off]
Exp: 48 | 10
Quá khứ là kinh nghiệm, hiện tại là đấu tranh, tương lai là của mình !!!
cũng ra gì đấy
Trực tuyến: 1 / 2